Ceník

Ceník výkonů hrazených pacienty

Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel          400,-Kč

Vyšetření pro držitele střelné zbraně                                          400,-Kč

Vstupní či preventivní prohlídka do zaměstnání                   400,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                 200,-Kč

Vyplnění formuláře                                                                           300,-Kč

(pojistné události, oznámení o úrazu, pro soud, policii, OSSZ atp.)   

Vyšetření pacientů bez pojištění

      – komplexní vyšetření                                                               1000,-Kč

      – cílené vyšetření                                                                          500,-Kč

      – kontrolní vyšetření                                                                   300,-Kč

Aplikace kontaktních čoček ( v ceně je měsíční zkušební pár čoček, roztok s pouzdrem na čočky a zaškolení )     500,-Kč

 

OCT vyšetření:

OCT vyšetření glaukomu                                                                  600,-Kč

OCT vyšetření sítnice  1 oko                                                            300,-Kč

OCT vyšetření rohovky 1 oko                                                          100,-Kč