Vyšetření OCT

Co je OCT ?

OCT – optická koherentní tomografie představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření zadních a předních struktur oka (sítnice, optického nervu, a rohovky). Výsledkem vyšetření pomocí speciálního optického OCT přístroje jsou obrazové OCT tomogramy – řezy strukturou oka, obdobné jako například u vyšetření klasickým ultrazvukem, počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí.

Jak mi může vyšetření na OCT pomoci?

Lékař může díky výsledkům vyšetření na OCT daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Pokud podstoupíte vyšetření na OCT včas, zvýšíte tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizujete riziko vnějších projevů onemocnění.

Jak probíhá OCT vyšetření v praxi?

Celé vyšetření je zcela bezbolestné bez kontaktu s okem a trvá několik málo minut vsedě s podpěrou brady a čela. Probíhá bez rozkapání očí. Pacient tudíž může ihned po vyšetření řídit auto a normálně zaostřovat.

Kdy je pro mě OCT vyšetření vhodné?

• při podezření na glaukom /zelený zákal /a při jeho léčbě
• při onemocnění sítnice – VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace)
• diabetické retinopatii, makulární dí ře i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu.
Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažné a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

Co OCT vyšetření umožňuje?

• stanovit správnou diagnózu
• porovnávat vy šetření v časových intervalech
• naplánovat p řípadnou chirurgickou léčbu
• naplánovat injekční léčbu
• vyhodnotit účinnost léčby
• poznat, kdy je léčba zbytečná, anebo nedostatečná

Na vyšetření se můžete po dohodě s lékařem objednat na našem pracovišti. Vyšetření OCT není v současné době hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření viz .ceník. Některé zdravotní pojišťovny na toto vyšetření přispívají ve svém programu prevence.